LEIS

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

icono_pdf

LEIS ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

LEIS ( LINK EXTERNO )

LEIS 2017

LEIS 2016

LEIS 2015

LEIS 2014

LEIS 2003